Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2018/2019

Aníbal Arregui

Kontakt: anibal.arregui(@)cefres.cz

je výzkumným pracovníkem na Universitě v Barceloně (Department of Social Anthropology), na Vídeňské univerzitě (Department of Social and Cultural Anthropology, a přidruženým k CEFRESu v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci). Jeho výzkum nazvaný Divoká prasata ožívají: Luky a šípy v evropské ekopolitice spadá podvýzkumnou osu 2.

Daniel Baric

Daniel Baric studied History and completed German, Slavic and Hungarian studies in Paris, Berlin and Budapest. A former associate professor at the Department of German studies of Tours University, he is currently working at the Department of Slavic studies of Sorbonne University and is since January 2019 associated to CEFRES.
His researches focus on cultural transfers and interculturality in Central Europe, especially within the Habsburg Empire and contributes to research areas 1 and 3.

Ludĕk Brož

Kontakt: broz(@)eu.cas.cz

od února 2018 je výzkumným pracovníkem na poloviční úvazek v CEFRESu v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci), jehož je zakladatelem. Jeho výzkum spadá pod výzkumou osu 2.

Giovanna Capponi

Kontakt: giovanna.capponi(@)cefres.cz

působí od 7. ledna 2019 do 31. prosince 2019 působí jako postdoktorandka v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Její výzkum probíhá v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci) a spadá pod výzkumnou osu II.

Paul G. Keil

Kontakt: paul.keil(@)cefres.cz

je od ledna 2019 postdoktorandem CEFRESu a člen výzkumného programu TANDEM Zdivočelí divočáci. Jeho výzkum se zaměřuje na vztahy lidí a divokých prasat v Austrálii.

Chiara Mengozzi

Kontakt: chiara.mengozzi(@)cefres.cz

je od 1. ledna 2018 výzkumnou pracovnicí přidruženou k CEFRESu. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách spadá pod výzkumnou osu 2.

Thomas C. Mercier

Kontakt: thomas.mercier(@)cefres.cz

od 1. ledna 2018 je postdoktorandem v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu zahraničních výzkumníků. Od března 2018 je členem Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie na FHS UK. Jeho výzkum nazvaný Derridovy Evropy: Dekonstrukce, marxismus, demokracie spadá pod výzkumnou osu 1.

Kannan Muthukrishnan

od března 2018 je výzkumným pracovníkem přidruženým k CEFRESu v rámci programu s názvem “Archivy a Interkulturalita”. Je výzkumníkem ve Francouzském institutu v Pondicherry, Indie.

Fedora Parkmann

Kontakt: fedoraparkmann(@)aol.com

je od ledna 2019 postdoktorandkou Ústavu dějin umění AV ČR a přidruženou výzkumnicí CEFRESu. Její výzkumný projekt s názvem “A Transnational Perspective on Czech Social Photography. A Case Study of Czech International Exhibitions 1933-1934 between Germany, France and the USSR” spadá pod výzkumnou osu 1.

Marianna Szczygielska

Kontakt: szczygielska(@)cefres.cz

byla v roce 2018 je postdoktorandkou v Etnologickém ústavu AV ČR a dnes je přidružená k CEFRESu v rámci projektu TANDEM – Zdivočelí divočáci. Je postdoktorandkou v Max Planck Institute for the History of Science, Department III Artifacts, Knowledge, Action. Její výzkum nazvaný Divoká prasata a pyšní sloni: rozvoj přirozených prostředí zvířat ve střední Evropě spadá pod výzkumnou osu 2.

Virginie Vaté

Kontakt: virginie.VATE(@)cnrs.fr

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od února 2018 v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci). Její výzkum spadá pod výzkumnou osu 2.

Benedetta Zaccarello

Kontakt: benedetta.zaccarello(@)cefres.cz

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od 1. ledna 2017. Zabývá se tématem Hybridizace paradigmat a cirkulace tradic v rámci psaní současné filosofie, které studuje prostřednictvím archivního výzkumu manuskriptů filosofa Jana Patočky a Aurobinda Ghose. Její projekt spadá pod výzkumnou osu 1.